MEK-IN


Finanční řízení


Cíl:
Pochopení vzájemných souvislostí mezi podnikovými financemi. Přehled o ekonomickém a právním kontextu podnikových financí. Schopnost analyzovat současný stav firmy a identifikovat příležitosti pro zlepšení finančního řízení a zvýšení hospodářského výsledku

Délka trvání: 1 den

Obsah
 • Charakteristika finančního řízení společnosti
 • Majetková a finanční struktura podniku z rozvahy
 • Význam dlouhodobých a oběžných aktiv
 • Pasiva - vlastní a cizí kapitál, přiměřený pracovní kapitál
 • Krátkodobé zdroje financování, zvláštní formy financování - leasing, faktoring, dotace
 • Dlouhodobé zdroje financování
 • Metody pro posuzování investičních záměrů
 • Čistá současná hodnota, vnitřní výnosové procento, náklady příležitostí
 • Obsah a struktura finančního plánu
 • Finanční analýza, metody finanční analýzy, ukazatele
 • Cíle a ekonomické předpoklady fúze
 • Příklady z firemní praxe
Výstup
 • základní znalosti o procesu řízení a optimalizace finančních zdrojů
 • doporučení dalšího rozvoje
 • konkrétní doporučení k finančnímu řízení podniku
Navazující kurzy:
 • controlling

Aktuality

Aktuální informace

12.11.2018
Recept na vánoční punč, který jste mohli na našich zimních outdoorových akcích ochutnat...
01.11.2018
Zažijte zimní teambuildingový program na vlastní kůži
03.08.2018
Plánujete firemní akci? Podívejte se na náš partnerský web bungeetrampolina.cz

Řekli o nás

"Vzhledem k množství realizovaných školení v naší společnosti máme možnost porovnávat práci vzdělávacích společností. Dosavadní spolupráci se společností MEK-IN, s.r.o. hodnotíme velice kladně. Především bychom chtěli vyzdvihnout interaktivní metodiku vedení seminářů a profesionální přístup lektora."

Ing. Marian Dobiáš, personální ředitel VÍTKOVICE, a.s.

Anketa

Kde jste se dozvěděli o MEK-IN?
 1. vysledek hlasovani19.2%
 2. vysledek hlasovani16.7%
 3. vysledek hlasovani16.2%
 4. vysledek hlasovani15.8%
 5. vysledek hlasovani15.9%
 6. vysledek hlasovani16.2%

Certifikace

Jsme držitelem certifikátu managementu jakosti ISO 9001:2015

Disponujeme akreditacemi u Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT).

Máme udělenou autorizaci o profesní kvalifikaci vydanou Ministerstvem průmyslu a obchodu.

certifikace BELBIN týmové role

BELBIN Akredited User logo

Reference

system image system image
system image system image
system image system image
system image
system image
system image system image
Logo Facebook