MEK-IN


/ Služby / Vzdělávání / Obchod a nákup / Obchodní právo

Obchodní právo


Cíl
Rozšířit znalosti účastníků z oblasti obchodního práva. Dozvědět se o změnách, nových souvislostech a zejména o jejich praktickém využití.

Délka kurzu: 1 den

Obsah
 • Zásady obchodního práva a jejich aplikace na firemní praxi
 • Novinky v obchodním právu
 • Základní pravidla, která je třeba dodržovat při uzavírání nejobvyklejších typů smluv podle obchodního a občanského zákoníku (kupní smlouva, smlouva o dílo, smlouva mandátní, komisionářská, o obchodním zastoupení atd.)
 • Forma uzavření
 • Identifikace smluvních stran
 • Osoby oprávněné jednat
 • Vymezení předmětu, vzájemných práv a povinností
 • Doba a místo plnění
 • Problematika sjednávání cen
 • Specifika kupní smlouvy a její praktické využití
 • Změny a doplňky ve smlouvách
 • Zajištění závazku, platnost a neplatnost smluv
 • Odpovědnost za vadné plnění a za škodu
 • Zánik smluvních vztahů na základě výpovědi, odstoupení a dohody, právní důsledky
 • Eliminace rizik při psaní a čtení smluv
 • Řešení problémů z praxe účastníků
 • Diskuze k problematice
Výstup
 • Konkrétní doporučení pro praxi
Navazující kurzy:
 • obchodní dovednosti
 • právo pro nákupčí

Aktuality

Aktuální informace

27.11.2017
Recept na vánoční punč, který jste mohli na našich zimních outdoorových akcích ochutnat...
01.11.2017
Zažijte zimní teambuildingový program na vlastní kůži
10.10.2017
Innogy bude s námi spolupracovat další tři roky.

Řekli o nás

"Společnost MEK-IN nás oslovila svým kreativním přístupem, vynikající spolupráci včetně kvalitní obsahové a realizační náplně kurzů. Svou účast na pilotním tréninku hodnotím jako velmi pozitivní a posouvající hranice mých znalostí a dovedností."

Eva Vacíková, ředitelka sekce školení a rozvoje Skupiny ČEZ
(dnes FEI Czech Republic, s.r.o.)

Anketa

Kde jste se dozvěděli o MEK-IN?
 1. vysledek hlasovani18.2%
 2. vysledek hlasovani16.9%
 3. vysledek hlasovani16.4%
 4. vysledek hlasovani16.0%
 5. vysledek hlasovani16.1%
 6. vysledek hlasovani16.4%

Certifikace

Jsme držitelem certifikátu managementu jakosti ISO 9001:2008

Disponujeme akreditacemi u Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT).

Máme udělenou autorizaci o profesní kvalifikaci vydanou Ministerstvem průmyslu a obchodu.

certifikace BELBIN týmové role

BELBIN Akredited User logo

Reference

system image system image
system image system image
system image system image
system image
system image
system image system image
Logo Facebook