MEK-IN


/ Služby / Vzdělávání / Obchod a nákup / Obchodní právo

Obchodní právo


Cíl
Rozšířit znalosti účastníků z oblasti obchodního práva. Dozvědět se o změnách, nových souvislostech a zejména o jejich praktickém využití.

Délka kurzu: 1 den

Obsah
 • Zásady obchodního práva a jejich aplikace na firemní praxi
 • Novinky v obchodním právu
 • Základní pravidla, která je třeba dodržovat při uzavírání nejobvyklejších typů smluv podle obchodního a občanského zákoníku (kupní smlouva, smlouva o dílo, smlouva mandátní, komisionářská, o obchodním zastoupení atd.)
 • Forma uzavření
 • Identifikace smluvních stran
 • Osoby oprávněné jednat
 • Vymezení předmětu, vzájemných práv a povinností
 • Doba a místo plnění
 • Problematika sjednávání cen
 • Specifika kupní smlouvy a její praktické využití
 • Změny a doplňky ve smlouvách
 • Zajištění závazku, platnost a neplatnost smluv
 • Odpovědnost za vadné plnění a za škodu
 • Zánik smluvních vztahů na základě výpovědi, odstoupení a dohody, právní důsledky
 • Eliminace rizik při psaní a čtení smluv
 • Řešení problémů z praxe účastníků
 • Diskuze k problematice
Výstup
 • Konkrétní doporučení pro praxi
Navazující kurzy:
 • obchodní dovednosti
 • právo pro nákupčí

Aktuality

Aktuální informace

02.01.2017
Spoustu inspirativních zážitků v novém roce přeje MEK-IN tým.
01.09.2016
Podzimní sezóna teambuildingových progamů začala
02.05.2016
Ministerstvo průmyslu a obchodu nám udělilo autorizaci pro profesní kvalifikaci pro obchodní zástupce

Řekli o nás

"Tambuilding organizovaný firmou MEK-IN byl pro členy našeho týmu velkým přínosem. Chtěl bych vyzdvihnout perfektní přípravu a pozitivní přístup všech lektorů v průběhu celé akce. Mohu doporučit firmám s větším počtem různorodých osobností."

Rene Hilscher
Generální ředitel
Cromodora Wheels s.r.o.

Anketa

Kde jste se dozvěděli o MEK-IN?
 1. vysledek hlasovani18.0%
 2. vysledek hlasovani16.9%
 3. vysledek hlasovani16.4%
 4. vysledek hlasovani16.1%
 5. vysledek hlasovani16.1%
 6. vysledek hlasovani16.5%

Certifikace

Jsme držitelem certifikátu managementu jakosti ISO 9001:2008

Disponujeme akreditacemi u Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT).

Máme udělenou autorizaci o profesní kvalifikaci vydanou Ministerstvem průmyslu a obchodu.

certifikace BELBIN týmové role

BELBIN Akredited User logo

Reference

system image system image
system image system image
system image system image
system image
system image
system image system image
Logo Facebook