MEK-IN


/ Služby / Vzdělávání / Obchod a nákup / Reklamační řízení

Reklamační řízení


Cíl
Seznámit účastníky s právními aspekty řešení reklamací v praxi.

Délka kurzu: 1 den

Obsah
 • Kupní smlouva - srovnání obchodního a občanského zákoníku, spotřebitelské smlouvy a jejich úprava
 • Zvláštní ustanovení kupní smlouvy o prodeji zboží v obchodě
 • Odpovědnost za vady prodané věci
 • Lhůty - počítání běhu lhůt, rozlišení hmotněprávních a procesněprávních lhůt, vše zejména ve vztahu k uplatnění práv z odpovědnosti za vady prodané věci, promlčení a prekluze
 • Stručné vysvětlení vztahu práv vyplývajících z odpovědnosti za vady prodané věci a z odpovědnosti za škodu
 • Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele - základní pojmy
 • Povinnosti při prodeji výrobků a poskytování služeb
 • Dozor nad ochranou spotřebitele
 • Sdružení spotřebitelů a jiné právnické osoby založené za účelem ochrany spotřebitelů
 • Konkrétní dotazy, praktické případy v průběhu výkladu a podle potřeb zákazníka

Výstup

 • individuální akční plán
 • doporučení dalšího rozvoje

Navazující kurzy

 • řešení stížností a reklamací

Aktuality

Aktuální informace

02.01.2017
Spoustu inspirativních zážitků v novém roce přeje MEK-IN tým.
01.09.2016
Podzimní sezóna teambuildingových progamů začala
02.05.2016
Ministerstvo průmyslu a obchodu nám udělilo autorizaci pro profesní kvalifikaci pro obchodní zástupce

Řekli o nás

"Společnost MEK-IN nás oslovila svým kreativním přístupem, vynikající spolupráci včetně kvalitní obsahové a realizační náplně kurzů. Svou účast na pilotním tréninku hodnotím jako velmi pozitivní a posouvající hranice mých znalostí a dovedností."

Eva Vacíková, ředitelka sekce školení a rozvoje Skupiny ČEZ
(dnes FEI Czech Republic, s.r.o.)

Anketa

Kde jste se dozvěděli o MEK-IN?
 1. vysledek hlasovani18.0%
 2. vysledek hlasovani16.9%
 3. vysledek hlasovani16.4%
 4. vysledek hlasovani16.1%
 5. vysledek hlasovani16.1%
 6. vysledek hlasovani16.5%

Certifikace

Jsme držitelem certifikátu managementu jakosti ISO 9001:2008

Disponujeme akreditacemi u Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT).

Máme udělenou autorizaci o profesní kvalifikaci vydanou Ministerstvem průmyslu a obchodu.

certifikace BELBIN týmové role

BELBIN Akredited User logo

Reference

system image system image
system image system image
system image system image
system image
system image
system image system image
Logo Facebook