MEK-IN


Safety Leadership


Cíl
Cílem této vzdělávací akce je komplexní pochopení systému BOZP vedoucími zaměstnanci. Tito budou po absolvování workshopu schopni vysvětlit důležitost dodržování nastavených pravidel a zároveň budou umět motivovat své podřízené k jejich důslednému dodržovaní.

Délka trvání: 1-2 dny

Obsah

Bezpečnost práce
 • firemní kultura zaměřená na bezpečnost práce
 • situační koncepce BOZP
 • objektivní a subjektivní příčiny vzniku úrazů - výklad a následně skupinová práce účastníků workshopu


"Nulová úrazovost"

 • nulová úrazovost - vymezení pojmu
 • stanovení vize a cílů (resp. jejich reflexe, pokud je má firma stanovené)
 • sankce vs. prevence
 • zavedení systému prevence
 • skoronehody - vymezení pojmu, sledování skoronehod, příklady z praxe


Safety Leadership

 • definice pojmu safety leadership
 • safety leader - charakteristika, kompetenční model safety leadera, motivace manažerů k safety culture
 • odpovědnosti safety leadera (znalosti o bezpečné práci, motivace a zvyšování schopností pracovníků, prevence nebezpečných činností, provádění bezpečnostních kontrol, organizace mítinků se zaměstnanci, vyšetřování nehod)
 • proces zavádění safety culture a safety ledareshipu


Role a zodpovědnosti

 • reflexe aktuálních odpovědností vedoucích pracovníků ve vztahu k BOZP
 • behaviorální model prevence rizik pro vedoucí pracovníky a pro pracovníky v terénu
 • příčiny vzniku pracovního úrazu - šetření kořenových příčin - příklady z praxe
 • praktické cvičení, analýza příčin vzniku pracovního úrazu - modelové situace ze skutečných úrazů


Role komunikace

 • zpracování komunikační matice na zavádění safety culture do podmínek firemní kultury zadavatele
 • standardizace aktivit zaměřených na posilování safety culture


Metodiky sledování a vyhodnocovaní

 • reflexe aktuálního systému kontrol zaměřených na BOZP
 • kontrolní práce v terénu
 • doporučený způsob kontrolní činnosti v terénu zaměřený na prevenci v oblasti BOZP


Navazující kurzy

 • leadership
 • motivace zaměstnanců
 • hodnocení zaměstnanců


Aktuality

Aktuální informace

12.11.2018
Recept na vánoční punč, který jste mohli na našich zimních outdoorových akcích ochutnat...
01.11.2018
Zažijte zimní teambuildingový program na vlastní kůži
03.08.2018
Plánujete firemní akci? Podívejte se na náš partnerský web bungeetrampolina.cz

Řekli o nás

"Akce měla velký úspěch, byl to opravdu pěkný a pohodový den. Pro mě, jako vedoucí střediska, splnila účel na více než 100 %. Chtěla jsem stmelit dvě skupinky lidí, které byly z důvodu organizačních změn sloučeny do jednoho střediska. To se povedlo, i zásluhou teambuildingu jsme už jedna velká parta. Kontakt na Vaši firmu mám uložený mezi těmi TOP."

Ing. Pavlína Zemanová
RWE Zákaznické služby, s.r.o., vedoucí oddělení fakturace

Anketa

Kde jste se dozvěděli o MEK-IN?
 1. vysledek hlasovani19.2%
 2. vysledek hlasovani16.7%
 3. vysledek hlasovani16.2%
 4. vysledek hlasovani15.8%
 5. vysledek hlasovani15.9%
 6. vysledek hlasovani16.2%

Certifikace

Jsme držitelem certifikátu managementu jakosti ISO 9001:2015

Disponujeme akreditacemi u Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT).

Máme udělenou autorizaci o profesní kvalifikaci vydanou Ministerstvem průmyslu a obchodu.

certifikace BELBIN týmové role

BELBIN Akredited User logo

Reference

system image system image
system image system image
system image system image
system image
system image
system image system image
Logo Facebook