MEK-IN


Správní řád


Cíl
Seznámit účastníky s působností správního řádu a dalšími náležitostmi tohoto zákona v praxi.

Délka trvání: 1 až 2dny

Obsah
 • Působnost správního řádu (pozitivní, negativní a subsidiární) a základní zásady činnosti správních orgánů
 • Správní řízení (formální řízení), co je to správní řízení a co je jeho účelem
 • Příslušnost správních orgánů - věcná a místní, změny místní příslušnosti
 • Spory o příslušnost
 • Dožádání
 • Dotčené orgány, jejich práva a povinnosti
 • Vyloučení z pojednávání a rozhodování věci
 • Vedení řízení a úkony správních orgánů
 • Vedení řízení, jednací jazyk, spis, protokol, řízení před kolegiálním orgánem,doručování
 • Účastníci řízení a zastoupení
 • Neopomenutelný a vedlejší účastník řízení, procesní způsobilost, úkony právnické osoby
 • Zastupování zákonným zástupcem, opatrovníkem a na základě plné moci, úkony účastníků
 • Lhůty a počítání času, lhůty pro vydání rozhodnutí, ochrana před nečinností
 • Postup před zahájením řízení
 • Průběh řízení v prvním stupni
 • zahájení řízení, překážky v řízení, ústní jednání, podklady pro vydání rozhodnutí, zajištění průběhu a účelu řízení, přerušení řízení a zastavení řízení
 • Rozhodnutí a usnesení
 • Náprava vadných rozhodnutí
 • Přezkoumávání rozhodnutí
 • řádné opravné prostředky (odvolání a rozklad)
 • mimořádné opravné prostředky (obnova řízení, přezkumné řízení, zkrácené přezkumné řízení, uspokojení účastníka po podání žaloby ve správním soudnictví
 • nové rozhodnutí
 • Vyjádření, osvědčení a sdělení (neformální řízení)
 • Veřejnoprávní smlouvy
 • Stížnosti

Výstupy
 • doporučení k dalšímu rozvoji
Navazující kurzy
 • stavební zákon
 • zákon o obcích

Aktuality

Aktuální informace

02.01.2017
Spoustu inspirativních zážitků v novém roce přeje MEK-IN tým.
01.09.2016
Podzimní sezóna teambuildingových progamů začala
02.05.2016
Ministerstvo průmyslu a obchodu nám udělilo autorizaci pro profesní kvalifikaci pro obchodní zástupce

Řekli o nás

"Velice kladně hodnotíme jednoznačnou pro zákaznickou orientaci firmy - snahu plně uspokojit požadavky zákazníka, profesionální úroveň celého týmu, jak lektorského tak i organizačního, který zajišťuje komplexní servis - veškerá organizace a administrativa jednotlivých vzdělávacích akcí a vždy řádné plnění závazků a smluvních podmínek."

Naděžda Peřinová, personální manažer ČSAD Havířov

Anketa

Kde jste se dozvěděli o MEK-IN?
 1. vysledek hlasovani18.0%
 2. vysledek hlasovani16.9%
 3. vysledek hlasovani16.4%
 4. vysledek hlasovani16.1%
 5. vysledek hlasovani16.1%
 6. vysledek hlasovani16.5%

Certifikace

Jsme držitelem certifikátu managementu jakosti ISO 9001:2008

Disponujeme akreditacemi u Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT).

Máme udělenou autorizaci o profesní kvalifikaci vydanou Ministerstvem průmyslu a obchodu.

certifikace BELBIN týmové role

BELBIN Akredited User logo

Reference

system image system image
system image system image
system image system image
system image
system image
system image system image
Logo Facebook