MEK-IN


Strategické řízení


Cíl:
Prohloubit znalosti a dovednosti účastníků v oblastí stanovování a používání strategií, které vedou k úspěšnému cíli.

Délka trvání: 1 - 4 dny

Obsah
 • Strategie úspěšných firem (strategické aliance, nové metody práce)
 • Postupy při tvorbě strategie
 • Analýza prostředí v manažerské praxi
 • Strategie a vize, podnikatelské záměry
 • Zákaznická strategie
 • Současné zásady strategie růstu
 • Strategické řízení podle BSC a ABC
 • Policy deployment (rozpad firemních cílů)
 • Funkce manažerů ve strategickém řízení
 • Formy podnikatelských sítí a jejich praktická aplikace
 • Zpětná vazba
 • Příklady z firemní praxe
Výstup
 • doporučení dalšího rozvoje
Navazující kurzy:
 • finanční řízení
 • projektové řízení

Aktuality

Aktuální informace

02.01.2017
Spoustu inspirativních zážitků v novém roce přeje MEK-IN tým.
01.09.2016
Podzimní sezóna teambuildingových progamů začala
02.05.2016
Ministerstvo průmyslu a obchodu nám udělilo autorizaci pro profesní kvalifikaci pro obchodní zástupce

Řekli o nás

"Vzhledem k množství realizovaných školení v naší společnosti máme možnost porovnávat práci vzdělávacích společností. Dosavadní spolupráci se společností MEK-IN, s.r.o. hodnotíme velice kladně. Především bychom chtěli vyzdvihnout interaktivní metodiku vedení seminářů a profesionální přístup lektora."

Ing. Marian Dobiáš, personální ředitel VÍTKOVICE, a.s.

Anketa

Kde jste se dozvěděli o MEK-IN?
 1. vysledek hlasovani18.0%
 2. vysledek hlasovani16.9%
 3. vysledek hlasovani16.4%
 4. vysledek hlasovani16.1%
 5. vysledek hlasovani16.1%
 6. vysledek hlasovani16.5%

Certifikace

Jsme držitelem certifikátu managementu jakosti ISO 9001:2008

Disponujeme akreditacemi u Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT).

Máme udělenou autorizaci o profesní kvalifikaci vydanou Ministerstvem průmyslu a obchodu.

certifikace BELBIN týmové role

BELBIN Akredited User logo

Reference

system image system image
system image system image
system image system image
system image
system image
system image system image
Logo Facebook