MEK-IN


Tvorba a rozvoj týmů


Cíl:
Zefektivnit týmovou práci, včetně komunikace a kooperace, zvýšit produktivitu týmu, najít jeho silné a slabé stránky, poznat týmové role a jejich význam pro skupinu, prakticky procvičit řešení obecných a týmových problémových situací.

Délka trvání: 1 den

Obsah

 • Účel a cíl týmové práce
 • Budování týmu a vytváření týmové sounáležitosti
 • Význam týmových rolí a jejich rozdělení ve skupině
 • Osvědčené nástroje a procesy týmové práce (řešení problémů, plánování a řízení práce)
 • Organizování úkolů
 • Nejčastější potřeby a očekávání týmu
 • Motivování a zvyšování výkonnosti zaměstnanců
 • Koučing a jeho praktické použití při vedení týmu
 • Analýza a hodnocení týmové činnosti
 • Natáčení nácviku a jeho analýza
 • Testy na určení týmových rolí
 • Hry na rozvoj týmové spolupráce

Výstupy

 • konkrétní doporučení pro tvorbu týmů v praxi
 • doporučení dalšího rozvoje

Navazující kurzy:

 • leadership
 • motivace zaměstnanců
 • loajalita a sounáležitost

Jako prožitkovou metodu na rozvoj týmové spolupráce doporučujeme realizaci outdoorového programu zaměřeného na teambuilding.
Po absolvování teambuildingového programu bude tým lépe a otevřeněji komunikovat, zlepší se týmový "duch" a týmová komunikace a kooperace při řešení společných úkolů.

Aktuality

Aktuální informace

02.01.2017
Spoustu inspirativních zážitků v novém roce přeje MEK-IN tým.
01.09.2016
Podzimní sezóna teambuildingových progamů začala
02.05.2016
Ministerstvo průmyslu a obchodu nám udělilo autorizaci pro profesní kvalifikaci pro obchodní zástupce

Řekli o nás

"Tambuilding organizovaný firmou MEK-IN byl pro členy našeho týmu velkým přínosem. Chtěl bych vyzdvihnout perfektní přípravu a pozitivní přístup všech lektorů v průběhu celé akce. Mohu doporučit firmám s větším počtem různorodých osobností."

Rene Hilscher
Generální ředitel
Cromodora Wheels s.r.o.

Anketa

Kde jste se dozvěděli o MEK-IN?
 1. vysledek hlasovani18.0%
 2. vysledek hlasovani16.9%
 3. vysledek hlasovani16.4%
 4. vysledek hlasovani16.1%
 5. vysledek hlasovani16.1%
 6. vysledek hlasovani16.5%

Certifikace

Jsme držitelem certifikátu managementu jakosti ISO 9001:2008

Disponujeme akreditacemi u Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT).

Máme udělenou autorizaci o profesní kvalifikaci vydanou Ministerstvem průmyslu a obchodu.

certifikace BELBIN týmové role

BELBIN Akredited User logo

Reference

system image system image
system image system image
system image system image
system image
system image
system image system image
Logo Facebook