MEK-IN


Systém QMS


Cíl
Seminář Vám přinese Osvojení si základních pojmů, principů a fungování systému managementu jakosti ("SMJ"), efektivní řízení procesů, řízení neshod atp. a dalších návazných činností, včetně analýzy získaných údajů. Získání formulářů Roční plán systému managementu, Kritéria procesů a další.

Délka trvání: 1 - 2 dny

Obsah
 • Výklad a princip souboru norem ČSN EN ISO 9000:2001 (zásady managementu jakosti, procesní přístup, terminologie, definice, struktura norem
 • Zásady moderního managementu, strategie firmy, vize, politika jakosti, cíle jakosti
 • Dokumentace systému managementu jakosti (externí dokumenty, interní dokumenty, tvorba a řízení dokumentů)
 • Principy zavádění systému managementu jakosti ve firmě (implementace a příprava k certifikaci systému managementu jakosti)
 • Procesní a projektový management
 • Audity systému managementu jakosti (procesní audit QMS, kvalifikační požadavky na auditory (ČSN EN ISO 19 011), dovednosti auditorů, plánování auditů, práce s dokumenty a záznamy v průběhu auditu, zpráva o auditu)
 • Přezkoumávání systému managementu jakosti vedením, principy neustálého zlepšování
 • Ekonomika jakosti (externí a interní náklady na jakost)
 • Integrované systémy řízení (QMS+EMS+BOZP)
 • Model EFQM a další možnosti zvyšování úrovně QMS

Výstupy

 • doporučení pro QMS
 • doporučení dalšího rozvoje


Aktuality

Aktuální informace

27.11.2017
Recept na vánoční punč, který jste mohli na našich zimních outdoorových akcích ochutnat...
01.11.2017
Zažijte zimní teambuildingový program na vlastní kůži
10.10.2017
Innogy bude s námi spolupracovat další tři roky.

Řekli o nás

"Školení zajištěné společností MEK-IN, s.r.o. jsou standardně ve vysoké kvalitě a splňují zadané požadavky. Kladně hodnotíme profesionální a operativní přístup při organizaci vzdělávacího projektu z grantu EU."

Šárka Hradská, vedoucí personálního oddělení TART, s.r.o.

Anketa

Kde jste se dozvěděli o MEK-IN?
 1. vysledek hlasovani18.0%
 2. vysledek hlasovani16.9%
 3. vysledek hlasovani16.4%
 4. vysledek hlasovani16.1%
 5. vysledek hlasovani16.1%
 6. vysledek hlasovani16.5%

Certifikace

Jsme držitelem certifikátu managementu jakosti ISO 9001:2008

Disponujeme akreditacemi u Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT).

Máme udělenou autorizaci o profesní kvalifikaci vydanou Ministerstvem průmyslu a obchodu.

certifikace BELBIN týmové role

BELBIN Akredited User logo

Reference

system image system image
system image system image
system image system image
system image
system image
system image system image
Logo Facebook